TARARA SORIN SAVA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : TARARA SORIN SAVA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.01.2001

SEDIU PROFESIONAL: Ploiesti, Str. Podul Inalt, Nr. 2, Bl. 4a, Sc. B, Ap. 38

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………