TEODORESCU ELENA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : TEODORESCU ELENA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.09.1986

SEDIU PROFESIONAL: Câmpina Str. 1 Dec.1918 Bl.20 B

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………