TEODORESCU IULIAN LIVIU

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : TEODORESCU IULIAN LIVIU

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 16.08.1989

SEDIU PROFESIONAL: Ploiesti Str.Marasesti Nr.34

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………