VȊNĂ SILVIA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : VȊNĂ SILVIA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 07.08.1978

SEDIU PROFESIONAL: Valenii De Munte, Bld.N. Iorga, Nr.80, Bl.C3, Ap.10, Et.3

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………