Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA NR.64

HOTARAREA NR.64

 
Publicat in: 04 June  2021 (07:33:21)

  

HOTARAREA NR.64

din data de 02 IUNIE 2021

Având în vedere necesitatea angajarii unei persoane pe postul de secretar al Baroului Prahova, precum si faptul ca a fost stabilita data de 15.06.2021 pentru intervievarea candidatilor,
în temeiul dispozitiilor art.55 alin. 2 lit.r) din Legea 51/1995 republicata,

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA,

în sedinta din data de 02.06.2021
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba componenta Comisiei de intervievare pentru ocuparea postului de secretar al Baroului Prahova: prodecan Florin Ichim, consilier Gabriela Dinu si consilier Cosmin Gradinaru.

Art. 2. Interviul va avea loc in data de 15.06.2021, incepand cu orele 10:00.

Art. 3. In procedura de intervievare se vor verifica evaluarea capabilitatilor in mediul digital (Microsoft Office Suite, E-mail), elaborarea si redactarea unei adrese la prima vedere; vor fi adresate intrebari cu privire la organizarea Baroului si functionarea acestuia in relatiile cu tertii.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova