Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA NR.62

HOTARAREA NR.62

 
Publicat in: 06 June  2021 (07:33:21)

  

HOTARAREA NR.62

Avand in vedere necesitatea securizarii spatiului detinut de Baroul Prahova, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, precum si ofertele firmelor de supraveghere, Sinvex si SC Alfa Jet SRL,

in temeiul dispozitiilor art.55 din Legea 51/1995 republicata, dupa analizarea celor doua oferte:

 

Consiliul Baroului Prahova

In sedinta din data de 20 mai 2021

HOTARASTE

 

Art. 1 Se aproba incheierea contractului cu firma SC Alfa Jet SRL pentru securizarea spatiului detinut de Baroul Prahova, in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 2,jud. Prahova.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova