Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA NR.63

HOTARAREA NR.63

 
Publicat in: 06 June  2021 (07:34:26)

  

Avand in vedere Decizia nr.63/03 decembrie 2011 din sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin care s-au stabilit limitele maxime ale taxelor prevazute de art. 315 din Statutul profesiei de avocat, precum si necesitatea reanalizarii acestor limite,

Consiliul Baroului Prahova
In sedinta din 20 mai 2021
HOTARASTEArt.1 Se mentin limitele maxime ale taxelor astfel cum au fost stabilite prin decizia nr. 63/03.12.2011.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova