Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA NR.66

HOTARAREA NR.66

 
Publicat in: 05 July  2021 (07:34:26)

  

   Avand in vedere faptul ca si in prezent este instituita Stare de Alerta, fiind necesar a fi respectate masuri de preventie impotriva raspandirii Sars COV-2,

   Avand in vedere Hotararea nr. 31/23.03.2020 emisa de Consiliul Baroului Prahova, precum si necesitatea aplicarii echitabile catre toti membrii baroului a tuturor masurilor instituite

In baza disp.art.55 din Legea 51/1995 republicata
Consiliul Baroului Prahova
In sedinta din 30 iunie 2021
HOTARASTE Art.1  Incepand cu luna iulie 2021 toate platile reprezentand onorarii din oficiu se vor face numai in contul bancar al titularului de cont.


 Art.2  Prezenta hotarare se aduce la cunostinta membrilor Baroului Prahova prin afisarea pe site-ul Baroului Prahova si la avizierul de la sala avocatilor de la instante.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2021 © Baroul Prahova