Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA NR.567

HOTARAREA NR.567

 
Publicat in: 06 July  2021 (08:12:58)

  

   Avand in vedere faptul ca suma achitata lunar cu titlu de cota pentru Baroul Prahova este in prezent in suma de 60 lei, diferenta de 20 lei reprezentand cota UNBR- 15 lei si fond solidaritatea 5 lei,

   Avand in vedere faptul ca avocatii din Baroul Prahova sunt obligati sa achite:

  • contributia la realizarea bugetului Baroului Prahova prevazuta de art. 49 alin. 1 din Legea 51/1995 si art. 64 alin. 1 si 2 din Statutul profesiei de avocat;
  • contributia la realizarea bugetului UNBR, prevazuta de art. 59 alin.3 din Legea nr. 51/1995 si art. 78 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat;
  • contributia la Fondul Solidaritatea, prevazuta de art. 2 din Anexa la decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016,

   Avand in vedere ca singura sursa de venit a Baroului Prahova o reprezinta cota de contributie la realizarea bugetului,

   Avand in vedere faptul ca inca sunt restantieri la plata cotei de contributie, aspect care nu implica plata de penalitati de intarziere,

   Luand in considerare atat rata inflatiei pentru cuantumul contributiilor profesionale, precum si multiplele scumpiri din ultima perioada, scumpiri care afecteaza bugetul Baroului Prahova,

   In baza dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit a) si p) din legea nr. 51/1995-republicata, in temeiul prevederilor art. 73 alin (6) din Statutul Profesiei de Avocat,


Consiliul Baroului Prahova
In sedinta din 30 iunie 2021
DECIDE Art.1  Incepand cu luna iulie 2021, se majoreaza cota de contributie la bugetul Baroului Prahova cu suma de 15 lei.
 Art.2  Prezenta decizie se va pune in aplicare de Serviciul Contabilitate.
 Art.3  Prezenta hotarare se aduce la cunostinta membrilor Baroului Prahova prin afisare website-ul Baroului Prahova si la avizierul de la sala avocatilor.


DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2021 © Baroul Prahova