Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - ANUNT UNBR

ANUNT UNBR

 
Publicat in: 20 July  2021 (13:01:26)

  

ANUNT Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea

examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului

profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a

persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice,

sesiunea septembrie 2021

Data desfasurarii examenului este 19.09.2021 pentru toti candidatii. Examenul se va desfasura la

Bucuresti, prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 de intrebari din toate materiile de

examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina

in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea si

exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se sustine in cadrul I.N.P.P.A. si se desfasoara in mod unitar, la Bucuresti, in sistem fizic

(fata in fata).

Tematica de examen este cea stabilita prin Hotararea nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea

examenului de primire in profesie sesiunea septembrie 2021.

Cererile de inscriere la examen, precum si inscrisurile insotitoare, se depun in intervalul 26 iulie

2021 (ora 8.00) 20 august 2021 (ora 16.00) in format electronic, prin internet la adresa

https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi facuta cunoscuta candidatilor de catre baroul

la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis, prin

publicarea pe pagina web proprie a anuntului privind examenul.

Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen. In perioada 20 august

2021 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul

verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei si se va achita in contul I.N.P.P.A. din Bucuresti

RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea Bucuresti cu mentiunea Taxa

examen primire in profesie ca avocat stagiar, septembrie 2021 , respectiv Taxa examen primire in

profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021 .

~


Copyright 1872 - 2021 © Baroul Prahova