Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr.83 din data de 16 decembrie 2021

HOTARAREA nr.83 din data de 16 decembrie 2021

 
Publicat in: 10 January  2022 (10:22:18)

  

HOTARAREA nr.83

Din data de 16 decembrie 2021

 

Avand in vedere intrarea in vigoare la data de 18.11.2021 a Regulamentului  Consiliului Baroului Prahova, dispozitiile art. 3.7  in care se mentioneaza depunerii unei declaratii pe propria raspundere ca cea reglementata de art. 47 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, prin care  se va arata daca a avut sau nu calitatea de lucrator al fostei Securitati sau de colaborator al acesteia, precum si daca a avut, are sau nu a avut si nici la momentul declaratiei nu are, calitatea de lucrator sau colaborator al Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe sau a oricarei alte structuri informative aflate sub controlul autoritatii de stat,

 

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE

 

Art.1 Se stabileste data de 20 ian. 2022 drept  termen pentru depunerea declaratiei prevazute la art.3.7 din Regulamentul Consiliului Baroului Prahova. 

Art.2 Declaratia formulata in forma autentica se va  depune la Secretariatul Baroului Prahova, pana la data de 20 ianuarie 2022.

      Decan,                                                                                                       Secretar,

Av.Emanuela Antonescu                                                                          Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2022 © Baroul Prahova