Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr.84 din data de 16 decembrie 2021

HOTARAREA nr.84 din data de 16 decembrie 2021

 
Publicat in: 10 January  2022 (10:22:19)

  

HOTARAREA nr.84

Din data de 16 decembrie 2021

 

In vederea  aplicarii pe cardurile  tip CCBE ( avocati definitivi ) a timbrului holografic  pentru  anul 2022, 

           In temeiul art. 55 alin. 1 lit. a) din Legea 51/1995 republicata,

 

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE

 

Art.1 Aplicarea timbrului profesional se va efectua doar pe cardurile CCBE ale avocatilor care au taxele si contributiile profesionale catre Barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale la zi sau daca inregistreaza restante de cel mult 3 luni. 

Art.2 Serviciul Contabilitate va duce la indeplinire prezenta hotarare.

      Decan,                                                                                                       Secretar,

Av.Emanuela Antonescu                                                                          Ioana Avramita

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2022 © Baroul Prahova