Baroul Prahova - HOTARAREA nr.85 din data de 16 decembrie 2021

HOTARAREA nr.85 din data de 16 decembrie 2021

 

HOTARAREA nr.85 din data de 16 decembrie 2021

Publicat in: 10 January  2022 (10:22:20)

  

HOTARAREA nr.85

Din data de 16 decembrie 2021

 

Avand in vedere solicitarile colegilor avocati de eliberare a adeverintelor de lipsa din profesie, precum si necesitatea utilizarii acestor adeverinte doar in cazuri temeinic justificate si pentru a impiedica eliberarea unor astfel de adeverinte doar in vederea tergiversarii solutionarii unor cauze, punerea in discutie a eliberarii adeverintelor lipsa din profesia de avocat;
In baza art.55 din Legea 51/1995 republicata,

 

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE

 

Art.1 Adeverintele pentru lipsa din profesie vor fi eliberate in limita a 30 zile/an, cumulat.
Art.2 Serviciul Secretariat va anexa adeverintele in dosarele personale ale fiecarui avocat in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

      Decan,                                                                                                       Secretar,

Av.Emanuela Antonescu                                                                          Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova