Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - Anunt

Anunt

 
Publicat in: 28 March  2022 (12:12:29)

  

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA

FILIALA PRAHOVA

ANUNT

 

In conformitate cu art. 68 alin. 4 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, se RECONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA a CAA FILIALA PRAHOVA la data de 07.04.2022, orele 16:00, la Hotel Central, Sala Cristal, la aceeasi data cu ADUNAREA GENRALA ORDINARA A BAROULUI PRAHOVA, motivat de faptul ca prima convocare din data de 24.03.2022, nu a fost statutara, din lipsa de cvorum.

Ordinea de zi a ADUNARI GENERALE ORDINARE a CAA FILIALA PRAHOVA, avand in vedere dispozitiile art. 69 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, este urmatoarea:

Descarcarea de gestiune pentru anul 2021 a consiliului filialei pe baza raportului comisie de cenzori;

Adoptarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, pe anul 2022, urmand sa fie comunicat la CAA pentru aprobare;

Propunerea pentru investirea a disponibilitatilor banesti ale filialei in cuantum 300.000 lei in titluri de stat, urmand sa fi comunicata pentru aprobare si includerea in programul anual al sistemului centralizat al C.A.A de investitii. 

Procedura de votare va fi aceeasi ca procedura de votare de la Adunarea Generala a Baroului, desfasurand-se prin mijloace electronice, insa cvorumul va fi apreciat ca statutar in raport de numarul celor prezenti fizic sau in direct, prin aplicatia Zoom, la ora inceperii adunarii.

 

 

 

 

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2022 © Baroul Prahova