Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr.117

HOTARAREA nr.117

 

HOTARAREA nr.117

Publicat in: 16 October  2022 (17:07:44)

  

HOTARAREA NR .117

Din data de 07.10.2022

Avand în vedere Decizia nr.264/16 iunie 2022 din sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin care s-au stabilit limitele maxime ale taxelor prevazute de art. 337 din Statutul profesiei de avocat, precum si necesitatea reanalizarii acestor limite,

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE

Art.1 Se stabileste cuantumul taxelor prevazute la art.337 din Statutul profesiei de avocat, ce pot fi incasate de Baroul Prahova:

a) înscrierea în barou a avocatilor stagiari primiti în profesie cu examen

1500 lei

b) înscrierea în barou a avocatilor definitivi primiti în profesie, cu examen

4000 lei

c) înscrierea în barou a avocatilor definitivi primiti în profesie, cu scutire de examen

8000 lei

d) acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, în cazurile prevazute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicata

4000 lei

„d1) înscrierea în Tabloul Avocatilor incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat si nu au fost înscrisi în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei

3000 lei

e) reînscrierea în Tabloul avocatilor a avocatului exclus pentru neplata contributiilor profesionale

3500 lei

f) reînscrierea în Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil

2000 lei

f1) înscrierea în Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil în cazul prevazut la lit. d1)

2000 lei

g) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxa ce va fi perceputa de baroul la care avocatul se transfera

2400 lei

h) înfiintarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou;

2400 lei

i) înscrierea în Tabloul special a avocatului strain;

4800 lei

j) activitati de secretariat si jurisdictie profesionala.

300 lei

k) evidenta si mentinerea pe tablou a avocatilor suspendati /incompatibili

500 lei

Art.2 Consiliul Baroului Prahova poate acorda motivat, scutiri sau esalonari pentru plata taxelor prevazute mai sus.

Art.3 Serviciile Secretariat si Contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarâre.

Art.4 Prezenta hotarâre se va afisa la sediul Baroului Prahova si pe site.

 

Decan, Secretar,
Av.Emanuela Antonescu Ioana Avramita

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova