Baroul Prahova - Hotararea nr.4 din 24.10.2022

Hotararea nr.4 din 24.10.2022

 

Hotararea nr.4 din 24.10.2022

Publicat in: 31 October  2022 (12:14:33)

  

Consiliul de Administratie al C.A.A. al Filialei Prahova compus din:

Presedinte  Av. Mitroiu Mircea

Vicepresedinte  Av. Toma Razvan Lucian

Consilieri:  Av. Craiu Adriana Eugenia

             Av. Sandru Mariana Monica

             Av. Tuica Gheorghe

 

   Avand in vedere Raportul de control privind activitatea C.A.A. Filiala Prahova 300/25.01.2022 si adresele 300/07.02.2022, 178/24.05.2022 si 320/19.10.2022 ale Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care s-au dispus masuri privind realizarea a unei expertize contabile extrajudiciare privind CAA Filiala Prahova, aratandu-se care sunt obiectivele acesteia:

   Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, Consiliul de Administratie al Filialei Prahova a C.A.A. intrunit in sedinta din data de 24.10.2022

HOTARESTE

  1. Efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare avand urmatoarele obiective:

  •  Sa se stabileasca daca in perioada 01.01.2012-01.01.2015 operatiunile privind incasarile si platile, reprezentand contributii de asigurari sociale ale avocatilor, efectuate in numerar si prin banca, au fost corect intocmite si inregistrate in evidenta contabila a filialei si daca au la baza documente justificative;

  •  Sa se verifice daca operatiunile efectuate in intervalul 01.01.2012-01.01.2015, privind incasarile si platile in numerar si cele efectuate prin banci si inregistrate in evidenta contabila, au fost aprobate de persoane cu atributii in acest sens;

  •  Sa se stabileasca stabileasca daca incasarile din situatiile financiar contabile din intervalul 01.01.2012-01.05.2015 corespund realitatii si au respectat normele legale in vigoare;

  •  Sa se verifice veniturile si cheltuielile din intervalul anilor financiari 2012-2018 si sa se stabileasca suma datorata fondului de rezerva al C.A.A.;

  •  Sa se verifice situatia veniturilor si cheltuielilor din intervalul anilor financiari 2012-2018 si sa se stabileasca suma datorata fondului de functionare al C.A.A.

 

     Presedinte CAA Filiala Prahova

     Av. Mircea Mitroiu

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova