Baroul Prahova - Hotararea nr.5 din 14.11.2022

Hotararea nr.5 din 14.11.2022

 

Hotararea nr.5 din 14.11.2022

Publicat in: 16 November  2022 (08:29:33)

  

          Avand in vedere:

  • Raportul de control 300/25.01.2022 al Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, privind situatia financiara a CAA Filiala Prahova, prin care s-a dispus ca Filiala Prahova a CAA sa investeasca disponibilitatile si a veniturilor lunare in instrumente financiare, titluri de stat, care sa asigure obtinerea unor rate de randamente;

  • Adresa nr. 178/24.05.2022 a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care se dispune ca CAA Filala Prahova sa investeasca disponibilitatile si veniturilor lunare in instrumente financiare, titluri de stat, care sa asigure obtinerea unor rate de randament;

  • Adresa Baroului Prahova 1936/08.11.2022 prin care s-a aprobat investirea in Titluri de Stat a sumei de 300.000 lei, din fondurile C.A.A. Filiala Prahova;

 

Consiliu de Administratie al CAA Filiala Prahova, intrunit in sedinta din data de 27.06.2022, a

 

HOTARAT

 

Art. 1 Din disponibilitatile si veniturile CAA Filiala Prahova se investeste suma de 300.000 lei in titluri de stat, cu scadenta de 4 ani si randament de 7,55% pe an.

 

 

Presedinte

Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova