Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr.147

HOTARAREA nr.147

 

HOTARAREA nr.147

Publicat in: 17 March  2023 (10:11:13)

  

HOTARAREA nr.147

Din data de 14 martie 2023

Avand in vedere Decizia nr.461/13 ianuarie 2022 privind organizarea examenului de primire in profesie sesiunea aprilie 2023, Consiliul Baroului Prahova, in sedinta din 14.03.2023, a verificat dosarele candidatilor la examenul de admitere in profesia de avocat in vederea dobandirii calitatii de avocat stagiar si a candidatilor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023;

in urma verificarii dosarelor s-a constatata ca urmatorii candidati 7(sapte) din lista anexata prezentei hotarari indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat in vederea obtinerii titlului profesional de avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023;

De asemenea, in urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati la examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, in numar de 2(doi) din lista anexata prezentei indeplinesc conditiile de sustinere a examenului din sesiunea aprilie 2023

Avand in vedere prevederile art.17 alin.(1) si art.65 lit.i) din Legea 51/1995 republicata, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,

Conform prevederilor art.33 si art.37 din Statutul profesiei de avocat,

in baza Deciziei nr. 461/13 ianuarie 2023 a Comisiei Permanente UNBR

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE:

Art.1 Se valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2023 pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar in sensul ca urmatorii candidati din lista anexata prezentei in numar de 7(sapte) candidati, indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de admitere.

Art. 2 Se valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2023 pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiiv in sensul ca urmatorii candidati din lista anexata prezentei in numar de 2(doi) candidati, indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de admitere.

Art. 3 Rezultatele verificarii se vor afisa la sediul baroului si se vor publica pe site.

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica la UNBR.

Data

14.03.2023

 

Decan, Secretar,
Av.Emanuela Antonescu Ioana Avramita

avocat divort ploiesti


Copyright 1872 - 2023 © Baroul Prahova