Baroul Prahova - HOTARAREA nr.148

HOTARAREA nr.148

 

HOTARAREA nr.148

Publicat in: 17 March  2023 (12:46:47)

  

HOTARAREA nr.148

Din data de 17 martie 2023

Avand in vedere Decizia nr.461/13 ianuarie 2022 privind organizarea examenului de primire in profesie sesiunea aprilie 2023;

Avand in vedere comunicarea de catre Baroul Bucuresti a dosarului depus din eroare al candidatei Dragomir Andreea-Fabiana inscrisa ca stagiar la Baroul Prahova;

in urma verificarii dosarului s-a constatat ca indeplineste conditiile pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat in vederea obtinerii titlului profesional de avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023;

Avand in vedere prevederile art.17 alin.(1) si art.65 lit.i) din Legea 51/1995 republicata, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;

Conform prevederilor art.33 si art.37 din Statutul profesiei de avocat;

In baza Deciziei nr.461/13 ianuarie 2023 a Comisei Permanente UNBR;

In urma votului electronic, cu majoritate de voturi;

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE:

Art.1 Se valideaza rezultatul verificarii dosarului candidatei Dragomir Andreea-Fabiana la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2023 pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar.

Art.2 Rezultatul verificarii se va afisa la sediul Baroului Prahova si se va publica pe site.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica la UNBR.

Data

17.03.2023

 

Decan, Secretar,
Av.Emanuela Antonescu Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova