Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

ANGHEL GEORGETA
Avocat DefinitivBaroul Prahova

Detalii avocat:

Membru Barou din 25.02.2011
Sediu Profesional Ploiesti Str.Marasmureș, Nr.12, etaj 3, Cam.3-114, clădirea Consproiect /Sudarc, jud. Prahova
Telefon: 0727801592
Email: getaanghel2011@gmail.com
Site web: lipsa


Îmi desfăşor activitatea profesională in ramurile de drept precum :

  • - drept civil ( divorţuri, partaje bunuri comune, acţiuni privind situaţia juridică a minorilor,- stabilire locuinţă, stabilire pensie de intreţinere, stabilire program de legături personale cu minorii,  cereri de iesire din indiviziune, dezbateri succesorale, partaje succesorale, actiuni in constatarea uzucapunii  )
  • - drept comercial (analiza contracte încheiate cu profesioniştii, cereri de recupare debite pe procedura dreptului comun sau pe procedurile speciale ale ordonantei de plata si ale cererii cu valoare redusă, efectuare procedura de convocare AGA si sedinte de Consiliu de Administratie, redactare procese verbale, hotarari AGA si decizii CA)
  • - drept societar ( înfiintare de societăţi comerciale, inregistrarea modificărilor actelor constitutive, inregistrare persoane fizice , intreprinderi individuale, infiintare de asociatii fara scop lucrativ, obtinere de certificate constatoare, informatii firme, redactare somaţii pentru recuperare debite)
  • - drept administrativ si fiscal (contestaţii decizii de impunere, redactare notificari , recuperare taxe auto, recuperare taxe si impozite percepute nelegal, constatarea abuzibitatii clauzelor din contractele de credit)
  • - drept contravenţional ( plangeri impotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor rutiere sau ca urmare a altor fapte sanctionate in acest mod)
  • - dreptul muncii ( contestarea deciziilor de pensionare, contestarea deciziilor de desfacere a contractului individual de muncă, actiuni in constatarea încadrării in grupa superioara de muncă, actiuni in constatarea  lucrului in acord global , ş.a.)
  • - drept cadastral ( obţinerea de extrase CF, notări somaţii si radieri   somaţii, plângeri împotriva încheierilor pronunţate de registratorul OCPI )
  • - drept penal ( asistenta juridică in faza de cercetare penală, de urmarire penală, in faza camerei peliminare, in  faza de judecată, reabiltare judecătorească, redactare plângeri penale si plângeri penale prealabile )

 

Baroul Prahova Sigla

~


vpn_key

Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova